Historia Wycombe Abbey School

Wycombe Abbey została założona przez panią Frances Dove, później Dame Frances Dove. Szkoła została założona 26 września 1896. Szkoła mieści się w rezydencji, która została przebudowana przez znanego architekta Jamesa Wyatta w 1798 roku. Dame Frances określiła trzy cele dla szkoły, z których wszystkie pozostają fundamentem szkoły do dzisiaj:

  1. rozwój talentów każdego ucznia
  2. wspieranie świadomości Boga
  3. zrozumienia potrzeb innych